Sunday, February 27, 2011

"தேவதைகளின் தீட்டுத்துணி" தொகுப்பிலுள்ள கதைகள்

வடலி வெளியீடாக ஓகஸ்ட் 2010இல் வெளிவந்தது முதலாவது சிறுகதைத் தொகுதி. அதன் சில கதைகள் இணையத்திலுள்ளன.  அவற்றை இங்கே கிளிக்-செய்து படிக்கலாம்:
1. ஆதிரையும் நாற்பது ஆமிக்காரரும்......
 2. மன்னிக்கப் படாதவனின் கைத் தொலைபேசி
3.பெயர்
4. தஸ்யுக்களின் பாடல்கள்
5. சுதந்திரம்
6. பாதுகாப்பு வலயம்
7. திருவிளையாடல்
8. றூட் 
9.சடகோபனின் விசாரணைக் குறிப்பு
10. தேவதைகளின் தீட்டுத் துணி ....................................................................................................................................................................

முழுக் தொகுதியையும் படிக்க:
த் தொகுப்பினை இணையத்தில் வாங்க: வடலி-Shop

No comments:

Post a Comment